Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Dysponujemy

Bazą szkoleniową

Bazą noclegową

ofertą szkoleń

"Ustawiczne kształcenie nauczycieli jest zadaniem na całe życie."

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Ośrodkiem przyczyni się do osiągnięcia przez Waszych uczniów jak najlepszych wyników a Wam przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Organ prowadzący Serwis BIP