bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

18.07.2019

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Justyna Natalia Niewczas – zam. Seredzice Uzasadnienie dokonanego wyboru :
Oferta Pani Justyny Natalii Niewczas spełnia wszystkie wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, posiada szeroką wiedzę w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zagadnień związanych z prowadzeniem księgowości w sektorze finansów publicznych. Doskonale orientuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących księgowości w jednostkach budżetowych. W toku indywidualnych wywiadów poprawnie odpowiadała na zadawane pytania. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych wykazała się dobrą znajomością obsługi komputera oraz programów księgowych niezbędnych do pracy na tym stanowisku.
W ocenie Komisji wybrana kandydatka wykazała cechy niezbędne do pracy na stanowisku głównego księgowego.

Opublikował: Iwona Maj
Publikacja dnia: 18.07.2019

Dokument oglądany razy: 113
« inne aktualności