48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Kierunki polityki oświatowej

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego....

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji Zawiadomienie o...

Od intuicji po działanie strategiczne

W dniu 19 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyły się warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez p. Ewę Herbowicz doradcę metodycznego Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży. Gościem...

XII Konkurs historyczny MODN

XII Konkurs Historyczny MODN  „Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej 1914-1939” Zakończyła się tegoroczna,  już  XII edycja konkursu historycznego MODN rozgrywanego w tym roku pod hasłem „Narodziny i rozwój II Rzeczpospolitej – 1914-1939”. 19 marca w Sali...

Zawiadomienie o wyborze oferty

Międzypowiatowy  Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli W Radomiu  z siedzibą w Iłży Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przetarg nieograniczony Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. System...