48 365 48 38 modn@modn.radom.pl
Oferta szkoleniowa na miesiąc sierpień i wrzesień  2018 r.

Oferta szkoleniowa na miesiąc sierpień i wrzesień 2018 r.

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Przedstawiamy ofertę szkoleniowa i zapraszamy do ustalania terminów szkoleń dla rad pedagogicznych. Tematyka doskonalenia OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Czas trwania 2h...

Informator o formach doskonalenia

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2017/2018. Informator dostępny do pobrania w formacie PDF  – Informator II sem...

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji data...