48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży

zaprasza 

Dyrektorów szkół  i placówek oświatowych z rejonu działania Ośrodka na warsztaty szkoleniowe.

Tematyka doskonalenia: OCENA PRACY NAUCZYCIELI – cz. II.

Czas trwania: 2 godziny

Prowadzący: Krystyna Gregorczyk

Data:Odbiorcy:Godzina:Miejsce:
5 grudnia 2018r.Dyrektorzy szkół i placówek  oświatowych 
z Gminy Przytyk
11.00 PSP Przytyk
11 grudnia 2018r.  Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z Powiatu Przysuskiego 
11.00Zespół Szkół nr 2 w Przysusze
ul. Warszawska 28 /internat/
12 grudnia 2018r.Dyrektorzy szkol  i placówek oświatowych
z Powiatu Radomskiego, Zwoleńskiego, Lipskiego
i Kozienickiego.
11.00Siedziba MODN w Iłży
ul. Jakubowskiego 5