48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

W dniach 4, 5, 11 i 12 grudnia 2018 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla  dyrektorów  powiatu przysuskiego, kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego, radomskiego i Gminy Przytyk.

Temat: Ocena pracy nauczyciela – cz. II

Kryteria sukcesu:  Dyrektor omawia proces oceniania i elementy systemu oceniania, dokonuje analizy prawnego aspektu oceny, wskazuje aspekt psychologiczny procesu oceniania, omawia sposób przeprowadzenia rozmowy oceniającej.