48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Zmiany w kształceniu zawodowym po 1 września 2019r.

Iłża, 14 marca 2019r.

Uprzejmie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na
konferencję dotyczącą zmian obowiązujących od 1 września 2019r.
w kształceniu zawodowym.
Szkolenie przeprowadzi Pan Bogdan Kruszakin – kierownik
wydziału edukacji dla rynku pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie.
Konferencja odbędzie się 27 marca 2019 roku o godz. 11 00
w siedzibie Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Radomiu z siedzibą w Iłży, ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5.
Zgłoszenia proszę kierować do MODN w Iłży nr tel. 48 3654838 lub
e-mail: modn@modn.radom.pl do dnia 25 marca 2019r.