48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

MODN zaprasza nauczycieli na  szkolenie pt.
„Nowa podstawa programowa z języka polskiego – wyzwania dla nauczyciela i ucznia”.Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych.Podczas spotkania nauczyciele zapoznają się z nowymi wymaganiami edukacyjnymiw nauczaniu języka polskiego wynikającymi z wprowadzenia nowej podstawy programowej. Uzyskają także informacje na temat planowania pracy oraz otrzymają wskazówki metodyczne dotyczące kształcenia językowego i literackiego. Szkolenie odbędzie się 04.06.2019r. w godz. 14 – 16, w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku.

Dorota Kaliszczak, doradca metodyczny języka polskiego MODN.