48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

W związku z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych następujących specjalności. Więcej informacji na stronie:

http://www.kuratorium.waw.pl/download/1/17299/Ogloszenieonaborze-doradcymetodyczni2docx.pdf