48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

W dniu 19 maja 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyły się warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez p. Ewę Herbowicz doradcę metodycznego Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży. Gościem zaproszonym a zarazem prowadzącym szkolenie był p. Wacław Kisiel-Dorohinicki – psycholog biznesu, licencjonowany doradca zawodowy, wykładowca akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz pracownik Wyższej Europejskiej Szkoły im. Ks. Józefa Tischnera. Temat szkolenia „Od intuicji po działanie strategiczne. Rola budowania własnej pozycji zawodowej na rynku pracy” spotkał się z dużym zainteresowaniem osób, które przybyły w tym dniu na warsztaty.
Zajęcia przeprowadzone zostały w ten sposób, aby nauczyciele nie tylko wzbogacili swoją wiedzę w zakresie strategii budowania pozycji zawodowej na rynku pracy. Wiedzę, którą nie tylko będą mogli wykorzystać we własnym życiu zawodowym, ale i zaproponować młodzieży podczas lekcji wychowawczych.
Pracodawcy stawiają coraz wyższe wymagania w stosunku do potencjalnych kandydatów do pracy. Dlatego warto monitorować rynek pracy i dbać o swój rozwój osobisty.
Planując karierę zawodową warto już teraz zadbać o pomysł na siebie, który pozwoli wykorzystać posiadane zasoby. Warto nie tylko zdefiniować nasze mocne strony czy posiadane kompetencje, ale i zadać sobie pytanie: czy można dokonać ich transferu do jakiegoś innego zawodu. Zdefiniowanie atutów pozwoli określić, jaka praca będzie nam odpowiadała oraz przyniesie satysfakcję. Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłej zmianie. Dlatego trudno jest przewidzieć , jakie zawody będą popularne i poszukiwane za kilka lat. Wybory zawodowe powinny zatem wynikać z naszych cech i predyspozycji. Obserwacja rynku pracy i zmian, jakie na nim zachodzą pozwoli nam wcześniej dostrzec pewne tendencje a co za tym idzie – mądrze planować swój rozwój zawodowy.
Na powodzenie w szukaniu pracy ma wpływ szereg czynników, np.
– nasze wyobrażenie na temat rynku pracy oraz doświadczenia nasze , naszych 
znajomych
– znajomość naszych kompetencji, kwalifikacji
– strategie poszukiwania pracy
– wizja planowania własnej kariery zawodowej
Kariera zawodowa jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Jest stawiana na równi z naszym życiem rodzinnym, towarzyskim. Wielu z nas stawia sobie za cel rozwój kariery zawodowej. Kariera zawodowa to rozwój zawodowy o którym decydują właśnie nasze talenty, umiejętności, zainteresowania, cechy osobowości oraz system wartości. Są to czynniki wewnętrzne. Na przebieg naszej kariery wpływają również czynniki zewnętrzne do których zaliczamy znajomość rynku pracy oraz jego tendencji rozwojowych.
Przed przystąpieniem do określenia strategii budowania własnej pozycji na rynku pracy konieczne jest określenie naszych mocnych i słabych stron w kontekście zainteresowań zawodowych. Mocne strony możemy określić, odpowiadając sobie na pytania:
– co robię dobrze?
– co mnie interesuje? – jakie mam talenty?
– czym wyróżniam się wśród znajomych?
– jakie mam umiejętności zawodowe?
– jak oceniam swoje umiejętności komputerowe i znajomość języków obcych? – czy jestem komunikatywny?
– jakie posiadam cechy osobowościowe, które mogą być przydatne w pracy?
– jakie mam doświadczenie?
Słabe strony określimy odpowiadając sobie na pytania:
– Czego nie lubię robić/ nie robię dobrze/ unikam?
– jakie są moje braki w zakresie wymagań stawianych przez pracodawców na stanowiska, które mnie interesują?
Taka analiza własnych kompetencji pozwoli nam zaplanować obszary, które powinniśmy rozwijać, by nasze kompetencje zawodowe były adekwatne do potrzeb pracodawców.
Jeżeli np. stwierdzimy, że nasza znajomość obsługi komputera jest podstawowa, a w analizowanych ofertach powtarza się bardzo dobra znajomość obsługi komputera, to należy taką umiejętność rozwijać, aby osiągnąć wymagany poziom.
Reasumując, kariera to szereg działań przez nas podjętych, zaplanowanych. Jest konsekwencją podjętych przez nas działań zawodowych, oraz hierarchizacji celów.
Budujące dla nas wszystkich jest to, że ścieżkę zawodową możemy sobie zaplanować i wytrwale dążyć do jej realizacji.