Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Informator o formach doskonalenia

17 lutego 2017

Informator okładkaZapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2016/2017.

Informator dostępny do pobrania w formacie PDF – Informator