Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Informator o formach doskonalenia

25 września 2017

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2017/2018.

Informator dostępny do pobrania w formacie PDF – Informator I sem 2017.2018