48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Studia i realizowane w ramach nich szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Akademiccy partnerzy projektu to szkoły wyższe specjalizujące się we wspieraniu dyrektorów i nauczycieli: Collegium Civitas i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Projekt realizowany jest także w partnerstwie z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu.

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego nakierowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. W programie studiów wykorzystaliśmy jedenastoletnie doświadczenie organizacji Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty, prowadzonych przez CEO i Collegium Civitas w ramach programu Szkoła Ucząca Się, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zgodnie z regulaminem konkursu PO WER, każdy dyrektor ma możliwość zgłoszenia osobistego udziału w studiach podyplomowych lub wydelegowania na nie wicedyrektora lub nauczyciela – przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub kierownika świetlicy szkolnej. W przypadku zespołu szkół, każda z tych szkół może mieć swojego reprezentanta na studiach.

Zajęcia podczas studiów podyplomowych zostały sprofilowane dla trzech grup uczestników, adekwatnie do funkcji sprawowanej przez nich w szkole. Umożliwi to dostosowanie treści spotkań do specyficznych potrzeb słuchaczy, jak i pozwoli na szerokie wykorzystanie wymiany doświadczeń. Zależy nam, aby studia maksymalnie wykorzystywały już posiadaną przez uczestników wiedzę i umiejętności oraz pomagały w rozwiązywaniu praktycznych problemów występujących w pracy każdej szkoły.

  • Dzięki udziałowi w studiach dyrektorzy i wicedyrektorzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje przywódcy edukacyjnego, który koncentruje pracę szkoły na jakości nauczania i uczenia się uczniów oraz tworzy warunki do współpracy nauczycieli w zakresie organizacji procesów edukacyjnych.
  • Liderzy zespołów przedmiotowych wzmocnią swoje kompetencje przewodzenia zespołowi nauczycieli skoncentrowanemu na wzajemnej koleżeńskiej pomocy w doskonaleniu nauczania przedmiotowego. Zwiększy się szansa na to, że będą mogli podjąć się roli lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczania (WDN).
  • Kierownicy świetlic szkolnych dowiedzą się, jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w czasie zajęć świetlicowych. Odpowiednio zarządzany i wspierany zespół nauczycieli świetlicy może znacząco wesprzeć proces uczenia się uczniów.

Studia są zorganizowane w taki sposób, aby ułatwić słuchaczom pogodzenie nauki z pracą zawodową. Znacznie ograniczona została liczba dni zajęć stacjonarnych. Część zajęć odbywać się będzie w formie kursu internetowego, co zapewni dużą swobodę wyboru czasu studiowania. Część godzin zajęć rozliczona będzie w ramach rzeczywistej praktyki zawodowej słuchaczy, już pełniących odpowiedzialne funkcje w szkole.

Studia podyplomowe podnoszące kompetencje z zakresu przywództwa edukacyjnego wpisują się w kierunki zmian wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w szczególności w założenia Krajowego Programu Doskonalenia Nauczycieli.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15 lutego 2018 r. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat studiów i procedury rekrutacji można znaleźć na stronie www.alo.ceo.org.pl oraz w trzech załączonych ulotkach.