48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji

data zakończenia – 06.02.2018 12:00

SIWZ

zal_nr3_ramowy_program_szkoleniowo-doradczy

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

zalacznik_nr_2_wzor_oswiadczenia

zalacznik_nr_4_kwestionariusz_osobowy

zalacznik_nr_5_wzor_umowy