Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 lutego 2018

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji

Zawiadomienie o wyborze oferty