48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Przedstawiamy ofertę szkoleniowa i zapraszamy do ustalania terminów szkoleń dla rad pedagogicznych.

Tematyka doskonalenia

OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

Czas trwania

2h

Data: wg ustalenia

Godzina: wg ustalenia

Miejsce: wg ustalenia

Adresaci członkowie rad pedagogicznych
Zakres merytoryczny Szkolenie warsztatowe:

  • omawia podstawę prawną oceny pracy nauczyciela
  • definiuje pojęcie „regulaminu oceny pracy nauczyciela”, wskazuje rozwiązania praktyczne dotyczące organizowania oceny pracy nauczyciela oraz sposób tworzenia dokumentacji
  • dokonuje analizy kryteriów oceny pracy nauczyciela i wskaźników oceny pracy nauczyciela oraz poziomów spełnienia kryteriów oceny pracy nauczyciela
  • omawia formy i sposoby systematycznej samooceny pracy nauczyciela
Prowadzący: Wojciech Banaś – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

Robert Celuch – doradca metodyczny ds. informatyki MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

Krystyna Gregorczyk – doradca metodyczny ds. kadry kierowniczej, MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

Marek ŁATA – doradca metodyczny ds. historii MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

Urszula Staniewska – doradca metodyczny ds. języka polskiego MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

W celu ustalenia dogodnego terminu szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży pod numerem: 48 365 48 38  lub na adres e-mail: modn@modn.radom.pl