48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Podstawa prawna; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego § 22.

  1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki.

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu organizuje i przeprowadza działania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmujące:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
  • wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy.

Dla współpracujących JST z MODN – oferta bezpłatna.

Współpraca trwa cały rok szkolny.

Kontakt

W celu nawiązania współpracy w zakresie diagnozy pracy szkoły lub placówki  prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży pod numerem: 48 365 48 38 lub na adres e-mail: modn@modn.radom.pl