48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży

zaprasza

Dyrektorów i Nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z  Powiatu   Lipskiego, Zwoleńskiego, Przysuskiego, Kozienickiego i Radomskiego

na warsztaty szkoleniowe

Tematyka doskonalenia

OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

Czas trwania

2h

Data: 26 września 2018 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: Siedziba MODN w Iłży, ul. Jakubowskiego 5