48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Dyżury doradców w  roku  szkolnym  2018/2019 będą odbywać się po uzgodnieniu telefonicznym z nauczycielami.

DORADCY METODYCZNI

Lp. Nazwisko i imię doradcy Przedmiot/inne Telefon:
1. Banaś Wojciech Wychowanie fizyczne 608 659 958
2. Bachanek Jadwiga Przedmioty zawodowe  609 576 654
3. Dolińska Zofia Języki obce 535 622 311
4. Galek Aleksandra fizyka 512 535 859
5. Gregorczyk Krystyna Kadra kierownicza szkół/placówek oświatowych  509 172 544
6. Herbowicz Ewa Języki obce, profilaktyka opiekuńczo – wychowawcza 660 701 287
7. Kaliszczak Dorota Język polski 662 093 778
8. Maj Iwona Informatyka 512 344 908
9. Morka Lidia Przedmioty zawodowe 501 555 918