48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

W dniu 13 września odbyło się szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Przysusze, dotyczące nowych przepisów z zakresu oceny pracy nauczyciela.