Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji Continue reading

Autor:

12 lipca 2018
Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji

data zakończenia – 06.02.2018 12:00

SIWZ

zal_nr3_ramowy_program_szkoleniowo-doradczy

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

zalacznik_nr_2_wzor_oswiadczenia

zalacznik_nr_4_kwestionariusz_osobowy

zalacznik_nr_5_wzor_umowy

Autor:

29 stycznia 2018
Czytaj więcej
Studia podyplomowe ALO SU

Studia podyplomowe ALO SU

INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Studia i Continue reading

Autor:

18 stycznia 2018
Czytaj więcej