48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Forum młodego nauczyciela

Tematyka Termin Miejsce Prowadzący
Wychowawca klasy- zakres obowiązków, dokumentacja. Po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Ewa Herbowicz
Współpraca z rodzicem ucznia pełnoletniego Po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Ewa Herbowicz
Jak nie przenosić stresu z pracy do domu? Pracownia rozwoju zawodowego Po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Ewa Herbowicz
Profilaktyka i zapobieganie lękom szkolnym.

 

Po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Ewa Herbowicz
Nauczyciele w sieci @

 

 

Po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Ewa Herbowicz
Warsztat młodego nauczyciela języka polskiego. Wrzesień – luty 2017/2018 (wg potrzeb) Szkoły objęte doradztwem metodycznym Urszula Staniewska
Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego (terminy będą ustalone z zainteresowanymi nauczycielami) Szkoły objęte doradztwem metodycznym Urszula Staniewska
Awans zawodowy-zasady, procedury  

Wg potrzeb

Wg ustaleń Lidia Morka lub doradca MODN -Iłża
Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole zawodowej. Wg potrzeb Wg ustaleń Lidia Morka
Dobór metod nauczania do treści programowych.  

Wg potrzeb

Wg ustaleń  

Lidia Morka

Szkoła miejscem wychowania do wartości, kształtowania postaw uczniów oraz respektowania norm moralnych. Zgodnie z zamówieniem Wg zgłoszeń Zofia Dolińska
Nowe spojrzenie na wychowanie i pracę wychowawcy klasowego Zgodnie z zamówieniem Według zgłoszeń Zofia Dolińska
Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela Zgodnie z zamówieniem Według zgłoszeń Zofia Dolińska
Jak wspomagać uczniów radzeniu sobie ze stresem Zgodnie z zamówieniem Wg zgłoszeń Zofia Dolińska
Ocenianie kształtujące na lekcjach wychowania fizycznego po uzgodnieniu telefonicznym Wg ustaleń Banaś Wojciech
 

Nauczanie kształtujące na lekcjach historii

 

Wg. zapotrzebowania

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN w ustalonym z nauczycielami terminie)

 

Marek Łata

W jaki sposób zainteresować uczniów fizyką?

Jak nadbudowywać wiedzę uczniów?

Dlaczego warto zadbać o wyposażenie pracowni fizycznej?

Pokonywanie problemów wychowawczych.

Jak ułożyć sobie relacje z rodzicami swoich wychowanków?

Terminy i miejsce spotkań po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym  

Terminy i miejsce spotkań po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 

Ala Galek