Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Oferta szkoleniowa

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2017/2018.

Informator dostępny do pobrania w formacie PDF  – Informator II sem 2017.2018