48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Rok szkolny 2018/2019

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatu radomskiego, przysuskiego, kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego oraz nauczycieli szkół i przedszkola gminy Przytyk na mocy porozumienia zawartego między Powiatem radomskim a JST w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.