Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Oferta szkoleniowa

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2016/2017.

Informator dostępny do pobrania w formacie PDF – Informator

.

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Ośrodkiem przyczyni się do osiągnięcia przez Waszych uczniów jak najlepszych wyników a Wam przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy.