Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Fizyka

Szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja

Prowadzący: Aleksandra Galek

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty Treści nauczania fizyki w szkole podstawowej. 2 19.09.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Treści nauczania fizyki w szkole branżowej I stopnia. 2 26.09.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Konferencja metodyczna Realizacja programu nauczania fizyki w szkole podstawowej i szkole branżowej I stopnia. 3 10.10.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Rola matematyki w nauczaniu fizyki. 2 17.10.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Wykorzystanie technologii informatycznej w nauczaniu fizyki. 2 24.10.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Rola nauczania fizyki w branżowej szkole I stopnia. 4 7.11.2017r.

14.11.2017r.

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego z fizyki do podnoszenia efektywności pracy. 2 21.11.2017r.

 

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Dlaczego warto stosować w nauczaniu ocenianie kształtujące? 6 5.12.2017r.

12.12.2017r.

19.12.2017r.

MODN Iłża

Godz. 1430

Warsztaty Jak zmotywować ucznia do pracy? 4 02.01.2018r.

09.01.2018r.

MODN Iłża

Godz. 1430

Zespoły metodyczne Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej z fizyki. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

*(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN
w ustalonym z nauczycielami terminie)