48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Fizyka

Szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja

Prowadzący: Aleksandra Galek

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty metodyczne Jak zmotywować ucznia do pracy? 4 30.01.2018

06.02.2018

MODN Iłża

godz. 14,30

Warsztaty metodyczne Rola przedmiotów przyrodniczych w kształceniu ogólnym 6 13.02.2018

20.02.2018

27.02.2018

MODN Iłża

godz. 14,30

Warsztaty metodyczne Przez eksperyment do praw fizyki. 6 06.03.2018

13.03. 2018

27.03.20018

MODN Iłża

godz. 14,30

Konferencja metodyczna. Wykorzystywanie metod naukowych do podniesienia jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 2 20.03.2018 MODN Iłża

godz. 14,30

Warsztaty metodyczne W jaki sposób możemy podnieść jakość edukacji matematycznej i przyrodniczej? 6 10.04.2018 17.04.2018

24.04.2018

MODN Iłża

godz. 14,30

Warsztaty metodyczne Rola pracy domowej

w nauczaniu fizyki.

4 08.05.2018

15.05.2018

MODN Iłża

godz. 14,30

Warsztaty metodyczne Świadome planowanie celów lekcji. 4 22.05.2018

29.05.2018

MODN Iłża

godz. 14,30

Zespoły metodyczne Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej

z fizyki

*(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN
w ustalonym z nauczycielami terminie)