Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Historia i WoS

Szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Marek Łata

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

 

Konferencja

Wychowanie do wartości na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.  

2

16.10.2017r.

Godz.13.00

 

Sala konferencyjna starostwa powiatowego
w Radomiu

ul. Domagalskiego 7

 

 

Konferencja

Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii 2

 

16.03.2017r.

Godz.13.00

Sala konferencyjna starostwa powiatowego
w Radomiu

ul. Domagalskiego 7

 

Warsztaty

 

Praca z tekstem literackim na lekcjach historii.

 

 

2

 

16.11.2017

godz.13.30

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany
w szkołach objętych doradztwem MODN
w ustalonym
z nauczycielami)

 

Warsztaty

Praca ze źródłem historycznym  na lekcjach.

 

 

 

2

 

 

16.02.2018

godz.13.30

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany
w szkołach objętych doradztwem MODN
w ustalonym
z nauczycielami terminie)

Warsztaty TIK w praktyce nauczyciela historii.  

2

 

 

11.04.2018r.

godz.13.00

(termin będzie ustalony z zainteresowanymi nauczycielami)

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany
w szkołach objętych doradztwem MODN
w ustalonym
z nauczycielami terminie)