48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Historia i WoS

Szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Marek Łata

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Konferencja Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii 2 10.04.2018r.

godz.13.30

 

Sala konferencyjna starostwa powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7
Wystawa – seminarium Zaplute karły reakcji 2 16.03.2018

godz.13.30

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN w ustalonym z nauczycielami terminie)

 

 

warsztaty

 

TIK w praktyce nauczyciela historii.

 

2

 

29.05.2018

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN w ustalonym z nauczycielami terminie)

 

Konferencja Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii 2 10.04.2018r.

godz.13.30

 

Sala konferencyjna starostwa powiatowego w Radomiu ul. Domagalskiego 7
Wystawa – seminarium Zaplute karły reakcji 2 16.03.2018

godz.13.30

MODN Iłża

Sala konferencyjna

ul. Jakubowskiego 5

(warsztaty mogą być również zorganizowany w szkołach objętych doradztwem MODN w ustalonym z nauczycielami terminie)