48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Informatyka

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Robert Celuch

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Webinarium Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole 1  5 Lutego 2018

godz. 15.00

LO w Iłży
Warsztaty Zamiast PowerPoint – wykorzystanie darmowych narzędzi do tworzenia 3  7 Marca 2018

godz. 14.00

LO w Iłży
Warsztaty Programowanie z użyciem robotów – Ozobot 2 11 Kwietnia 2018

godz. 14.00

LO w Iłży
Warsztaty Programowanie prostych układów elektronicznych podczas zajęćpozalekcyjnych – Arduino 2 16 Maja 2018

godz. 14.00

LO w Iłży
Warsztaty Zastosowanie robotów w pracy z uczniami na różnych lekcjach 2 13 Czerwca 2018

godz. 14.00

LO w Iłży

Warsztaty mogą być organizowane w szkołach objętych działaniem MODN po uprzednim uzgodnieniu terminu.