Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Informatyka

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Robert Celuch

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty Programowanie w szkole podstawowej 3  21 września 2017 LO w Iłży
Warsztaty Środowisko programistyczne Baltie w nauczaniu programowania 2 26 października 2017 LO w Iłży
Warsztaty Programowanie z wykorzystaniem środowiska Scratch 2 16 listopada 2017 LO w Iłży
Warsztaty Godzina kodowania – w jaki sposób wykorzystać akcję w szkole 2 7 grudnia 2017 LO w Iłży
Warsztaty Otwarte zasoby w pracy nauczyciela i ucznia 2 11 stycznia 2018 LO w Iłży

Warsztaty mogą być organizowane w szkołach objętych działaniem MODN po uprzednim uzgodnieniu terminu.