48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Język polski

Szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Urszula Staniewska

 

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Lekcja otwarta. Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego 1,5 Wtorek – po uzgodnieniu tel. LO im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach
Lekcja otwarta Jak omawiać teksty literackie w szkole, żeby uczniowie chcieli je czytać? 1,5 Wtorek – po uzgodnieniu tel. LO im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego Obraz i literatura – o kontekstualnej
interpretacji tekstów ikonicznych na lekcjach języka polskiego
2 marzec Starostwo Powiatowe w Radomiu
Konsultacje Indywidualne / telefoniczne, mailowe Formy pracy z uczniem zdolnym i słabym.

Uczeń jako odbiorca i interpretator różnych tekstów kultury

Terminy spotkań indywidualnie uzgadniane z nauczycielami
Konsultacje Planowanie pracy, monitorowanie wdrażania podstawy programowej, konkursy, promowanie czytelnictwa Terminy spotkań indywidualnie uzgadniane z nauczycielami
Konkurs Konkurs Wiedzy o Twórczości Zbigniewa Herberta

Konkurs Wiedzy o

Dwudziestoleciu Międzywojennym

Kwiecień – Czerwiec

 

 

Kwiecień

Zespoły metodyczne Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb 3 II – VI 2018(termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)
Warsztaty Metody aktywizujące – Jak efektywnie pracować na lekcjach języka polskiego 3 III – VI 2018 (termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)
Warsztaty Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie oświaty 3 IV- VI  2018 (termin do ustalenia przez nauczycieli) MODN Iłża lub szkoła (wg potrzeb)

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę

z zainteresowanymi nauczycielami.