48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Języki obce

 Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Zofia Dolińska

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

 

Szkolenie

Lub warsztaty

 

Metody i formy pracy zespołowej nauczycieli, planowanie pracy z nastawieniem na efekty. 5 Cały rok szkolny 2017/2018 Po uzgodnieniu telefonicznym
 

Szkolenie lub warsztaty

 

 

 

 

 

Szkoła miejscem wychowania do wartości i kształtowania postaw uczniów oraz miejscem nauki respektowania norm społecznych. 3 Cały rok szkolny 2017/2018. Po uzgodnieniu telefonicznym
 

 

Szkolenie lub konsultacje

 

 

Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole i role wychowawcy klasowego. 3 Cały rok szkolny        2017/2018

 

Po telefonicznym uzgodnieniu
 

Szkolenie, warsztaty lub konsultacje

 

 

 

 

 

 

 

Planowanie i osiąganie efektów kształcenia w kontekście nowej podstawy programowej z języków obcych w szkole podstawowej , motywacja w edukacji językowej. 4

 

Cały rok szkolny

2017/2018

Po telefonicznym uzgodnieniu
 

Warsztaty lub konsultacje

Rozwijanie umiejętności komunikacji werbalnej z zastosowaniem technik teatralnych w klasach V-VII (w szkołach podstawowych) , w szkołach zawodowych i technikach 3 Cały rok szkolny 2017/2018 Po telefonicznym uzgodnieniu
 

Szkolenie lub konsultacje

 

Praca z grupą , podstawowe mechanizmy grupowe 3 Cały rok szkolny 2017/2018 Po uzgodnieniu telefonicznym
Szkolenie, warsztaty lub konsultacje Funkcje ocen i oceniania kształtującego oraz ich role we wspieraniu i motywowaniu uczniów do nauki. Motywacja w edukacji językowej 3 Cały rok szkolny 2017/2018 Po uzgodnieniu telefonicznym
Impreza zbiorowa XV Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Językowej w kategoriach: języki: angielski, francuski i niemiecki(szkoły średnie) 10  Kwiecień 2018.  Uzgodnienie dokładnych terminów i

miejsc w  trakcie roku szkolnego

Impreza zbiorowa I  Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VI i VII  szkoły podstawowej. 6

 

Maj 2018 Uzgodnienie dokładnych terminów i miejsc w trakcie roku szkolnego
Impreza zbiorowa  

VI Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

3 edycje

po 8 godz.

Półfinały –marzec, kwiecień 2018

Finały – czerwiec 2018

ZSP Nr1 w Pionkach,

ZSP w Solcu n/ Wisłą

 

ZS Nr1 w Kozienicach

 

Zespół metodyczny

 

 

Budowanie wizerunku skutecznego nauczyciela

3  

Cały rok szkolny 2017/2018

Po uzgodnieniu telefonicznym
 

 

 

Szkolenie lub warsztaty

Wspieranie rozwoju zdolności  i potencjału twórczego uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  

3

Cały rok szkolny

2017/18

Po telefonicznym uzgodnieniu
 

 

Warsztaty lub konsultacje

Zajęcia nie muszą być nudne. Twórczy nauczyciel – twórczy uczeń.  

3

Cały rok szkolny 2017/18 Po uzgodnieniu telefonicznym
 

 

Szkolenie i warsztaty

Jak stosować narzędzia do badania osobowości twórczej i myślenia twórczego. Obliczanie KOT i MT.  

4

 

 

Cały rok szkolny 2017/18 Po telefonicznym uzgodnieniu
 

 

Szkolenie

Lub warsztaty

 

Wspieranie zdolności specjalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inteligencje wielorakie, ścieżki kariery zawodowej.

 

 

 

 

 

4

 

Cały rok szkolny 2017/18

 

Po telefonicznym uzgodnieniu

Forma i termin oraz tematyka szkolenia doradca metodyczny uzgadnia z zainteresowanymi nauczycielami e-mailowo lub telefonicznie z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.