Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Języki obce, profilaktyka opiekuńczo-wychowawcza

 Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe

Prowadzący: Ewa Herbowicz

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej Diagnoza pracy szkoły.

Nowa podstawa programowa. Kształcenie Specjalne. Program wychowawczo- profilaktyczny

W ramach asystenta szkoły

2 Wrzesień 2017 SOS-W w Hucie

MOS w Szymanowie, Solcu

PSP we Wrzosie

ZSR- T w Zwoleniu

ZSP w Siennie

ZSP w Solcu nad Wisłą

Konsultacje indywidualne Diagnozowanie stanu kwalifikacji i określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli języków obcych .

 

2 Październik 2017 r. ZSR- T w Zwoleniu Zespół Szkół nr 1

w Kozienicach

 

LO w Kozienicach

Zespół Szkół Nr 1

w Przysusze

 

Zespół Szkół Nr 2

w Przysusze

Publiczne Przedszkole w Przytyku

PSP w Przytyku

PG w Przytyku

 

Konsultacje indywidualne Diagnozowanie stanu kwalifikacji i określenie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli –wychowawców w szkołach ponadgimnazjalnych . 2 wrzesień/październik ZSP w Lipsku

ZSP w Siennie

ZSP w Solcu nad Wisłą

ZSR-T w Zwoleniu

Szkolenie Rady Pedagogicznej Niska samoocena, przemoc w szkole, przemoc w domu i  próby samobójcze nastolatków. 2 październik 2017  r. MOW Rusinów Konecki
Szkolenie Rady Pedagogicznej Kształcenie do wartości, respektowanie norm społecznych w szkole. 2 listopad 2017  r. MOW Wierzbica

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej Depresja, niska samoocena i zagrożenia suicydalne . 2 grudzień 2017 r. SOS-W w Hucie
Konsultacje Jak sobie radzić z trudnymi emocjami uczniów 2 Wrzesień- grudzień 2017 r. po uzgodnieniu z placówką

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę z zainteresowanymi nauczycielami.