48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Kadra kierownicza

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe

Prowadzący: Krystyna Gregorczyk

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/ placówki, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania realizacji wniosków. 3 wrzesień 2017

 

 

Według uzgodnień/w rejonach działania

 

Warsztaty Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 3 cały rok szkolny2017 Według uzgodnień/w rejonach działania
Konferencja Zmiany w prawie oświatowym. 2 Wrzesień – październik 2017 Według uzgodnień/w rejonach działania
Konsultacje indywidualne i grupowe:

 

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego

– prawo oświatowe i zarządzanie oświatą

– diagnoza pracy szkoły/placówki oświatowej

– prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia

– wsparcie dla nowopowołanych dyrektorów

– inne wg potrzeb

 

4

 

4

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4

cały rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według uzgodnień