48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Kursy doskonalące

Lp. Tematyka Liczba godzin Termin Miejsce Prowadzący
1. Bezpieczny przewóz uczniow do szkoly. 4 według potrzeb według potrzeb mgr Wojciech Banaś
2. Kurs kierowników wycieczek szkolnych. 4 według potrzeb według potrzeb mgr Wojciech Banaś.
3. Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się.

 

 

4

według potrzeb według potrzeb Marek Łata