48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Przedmioty ekonomiczne

Szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Lidia Morka

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Konferencja Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wyznacznikiem jakości kształcenia zawodowego.  

5

II semestr  

MODN – Iłża

Warsztaty metodyczne Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów zawodowych  

3

II semestr Wg potrzeb
 

Warsztaty metodyczne

 

„Twój uczeń na rynku pracy”- rola nauczyciela przedmiotów zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości.  

 

3

II semestr Wg potrzeb
Seminarium Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego  

3

 

II semestr

Wg potrzeb
Seminarium Nowa podstawa programowa w szkole branżowej  I stopnia i szkole policealnej na rok szkolny 2017/2018  

3

 

 

II semestr

Wg potrzeb
Konsultacje metodyczne Wdrażanie  nowej podstawy programowej w szkole zawodowej/przedmioty zawodowe/  

3

 

II semestr

Wg potrzeb
 

Konsultacje metodyczne

Ewaluacja i monitoring programów nauczania w kształceniu zawodowym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy.  

 

2

 

II semestr

Wg potrzeb
 

Konsultacje i szkolenia  e-lerningowe

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.  

2

 

 

II semestr

Wg potrzeb
Konferencja Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji .Polska Rama Kwalifikacji.  

5

 

II semestr

 

MODN  Iłża

Warsztaty Jak rozpoznać predyspozycje ucznia do wykonywania określonych zadań i przełożyć to na jego sukces zawodowy  

3

 

II semestr

Wg potrzeb
Konsultacje Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.  

2

II semestr Wg potrzeb

Lekcje otwarte po uzgodnieniu telefonicznym 501 555 918

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę
z zainteresowanymi nauczycielami.