48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Wychowanie fizyczne

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Wojciech Banaś

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty Promocja zdrowia-zadaniem dobrze współpracującej Rady Pedagogicznej 3 styczeń – czerwiec 2018 MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)
Warsztaty  Bezpieczne zachowania uczniów – nauczycieli gwarancją bezpiecznej szkoły 3 styczeń – czerwiec 2018 MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)
Warsztaty Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej z wychowania fizycznego w praktyce 3 styczeń – czerwiec 2018 PSP Przytyk

PSP Wrzeszczów

PSP Wrzos

Warsztaty Rozwój osobisty nauczycieli – wypalenie zawodowe 3 styczeń – czerwiec 2018 MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę z zainteresowanymi nauczycielami.