Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Wychowanie fizyczne

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Prowadzący: Wojciech Banaś

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Warsztaty Promocja zdrowia-zadaniem dobrze współpracującej Rady Pedagogicznej 3 Wrzesień – Grudzień MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)
Warsztaty  Bezpieczne zachowania uczniów – nauczycieli gwarancją bezpiecznej szkoły 3 Wrzesień – Grudzień MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)
Warsztaty Wdrażanie Nowej Podstawy Programowej z wychowania fizycznego w praktyce 3 Październik PSP Przytyk

PSP Wrzeszczów

PSP Wrzos

Warsztaty Rozwój osobisty nauczycieli – wypalenie zawodowe 3 Wrzesień – grudzień MODN Iłża ul Jakubowskiego 5   (Do ustalenia)

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę
z zainteresowanymi nauczycielami.