48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

DYREKTOR MODN 

mgr Urszula Staniewska

ZASIĘG MODN

Ośrodek funkcjonuje od 1.09.2001 r. Powstał z inicjatywy samorządów powiatowych dawnego województwa radomskiego (powiatów: zwoleńskiego, lipskiego, przysuskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, szydłowieckiego i radomskiego). Obecnie swoje zadania realizuje na ternie szkół powiatów: kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego i zwoleńskiego.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu działania poprzez: konsultacje indywidualne i zbiorowe, konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, zespoły samokształceniowe, kursy doskonalące i inne.