Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

O Ośrodku

DYREKTOR MODN

mgr inż. Jadwiga Bachanek

ZASIĘG MODN

Ośrodek funkcjonuje od 1.09.2001 r. Powstał z inicjatywy samorządów powiatowych dawnego województwa radomskiego (powiatów: zwoleńskiego, lipskiego, przysuskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, szydłowieckiego i radomskiego). Ponadto Ośrodek ma podpisane porozumienia z 6 samorządowymi gminami powiatu radomskiego: Jedlińsk, Przytyk, Jastrzębia, Wierzbica, Skaryszew oraz z miastem Kozienice. Obecnie w MODN zatrudnionych jest 20 nauczycieli doradców.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli z terenu działania poprzez: konsultacje indywidualne i zbiorowe, konferencje metodyczne, warsztaty metodyczne, zespoły samokształceniowe, kursy doskonalące i inne. W roku szkolnym 2008/2009 MODN obejmuje działaniem: 15 przedszkoli, 1 Ogródek Jordanowski, 41 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 2 zespoły szkół, 26 szkół ponadgimnazjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 1 centrum kształcenia praktycznego, 7 ośrodków szkolno-wychowawczych i schronisk, 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych.