48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Geografia i przedsiębiorczość

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Prowadzący: Ewa Kopycka

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

warsztaty Określanie
i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się
i kryteriów  sukcesu.
9 luty PSP we Wrzosie

PSP

we Wrzeszczowie

PSP w Przytyku

warsztaty Tworzenie zadania edukacyjnego:polecenie, instrukcja, treść. 9 marzec PSP we Wrzosie

PSP

we Wrzeszczowie

PSP w Przytyku

warsztaty Zasady koleżeńskiej oceny lekcji. 9 kwiecień PSP we Wrzosie

PSP

we Wrzeszczowie

PSP w Przytyku

lekcja otwarta Ocena koleżeńska lekcji

i informacja zwrotna.

1 do uzgodnienia PSP we Wrzosie
Konsultacje

indywidualne

Planowania
i wykorzystywanie zadania edukacyjnego w kontekście nauczania umiejętności kluczowych.
15 cały semestr Pionki, Kozienice, Zwoleń, Mariówka, Przysucha, Chwałowice, Lipsko, Sienno, Jedlnia Letnisko, Solec nad Wisłą,
Konsultacje

indywidualne

Mapa jako źródło informacji geograficznej. 15 cały semestr j.w.
Konsultacje

indywidualne

Planowanie kryteriów sukcesu do zadania edukacyjnego w zakresie umiejętności geograficznych 15 cały semestr j.w.

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę
z zainteresowanymi nauczycielami.