Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Geografia i przedsiębiorczość

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Prowadzący: Ewa Kopycka

Forma doskonalenia Tematyka Ilość godzin Termin Miejsce

 

Szkolenie informacyjne

 

Reforma edukacji -Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z geografii i podstaw przedsiębiorczości. 15 XI 2017 – V 2018 Iłża
Konsultacje

indywidualne

Zmiany w prawie oświatowym. 20 Cały rok Pionki, Kozienice, Zwoleń, Mariówka, Przysucha, Lipiny, Iłża, Chwałowice, Lipsko, Sienno, Jedlnia Letnisko, Solec nad Wisłą, Borkowice
Konsultacje

indywidualne

Wykorzystanie uczniowskich prezentacji multimedialnych w nauczaniu geografii. 20 Cały rok j.w.
Konsultacje

indywidualne

Mapa jako źródło informacji geograficznej. 20 Cały rok j.w.
Konsultacje

indywidualne

Wykorzystanie metod aktywizujących w geografii. 10 Cały rok j.w
Konsultacje

indywidualne

Samodoskonalenie na platformie – doskonalenie w sieci 20 Cały rok j.w.
Konsultacje zbiorowe i szkolenia. Umiejętności związane
z procesem nauczania oraz planowania
i wykorzystywania zadania edukacyjnego w kontekście nauczania umiejętności kluczowych.
7 miesięcy PSP: Przytyk , Wrzeszczów, Wrzos.

Dokładne terminy spotkań zostaną indywidualnie ustalone przez doradcę
z zainteresowanymi nauczycielami.