48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej

Harmonogram

szkoleń przygotowany w oparciu o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018

 

L.P. OBSZAR TEMAT GRUPA DOCELOWA FORMA SZKOLENIA LICZBA GODZIN LICZBA OSÓB W GRUPIE TERMIN
1 Język polski Nowa podstawa programowa od roku szkolnego 2017/2018 nauczyciele języka polskiego zespół problemowy 1,5 10 marzec 2017
2 Język polski Nowa podstawa programowa od roku szkolnego 2017/2018 nauczyciele języka polskiego seminarium 1,5 10 kwiecień 2017
3 Język polski Nowa podstawa programowa od roku szkolnego 2017/2018. Lektury w szkole podstawowej. nauczyciele języka polskiego warsztaty 2 10 czerwiec 2017
4 Informatyka Szkoła branżowa I stopnia w przepisach reformy edukacji nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych warsztaty dla Rady Pedagogicznej 1 25 marzec 2017
5 Informatyka Szkoła branżowa I podstawy programowe i ramowe plany nauczania nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zespół problemowy 1,5 20 kwiecień 2017
6 Wychowanie fizyczne Miejsce i zadania wychowania fizycznego we wdrożonej reformie Rady Pedagogiczne konferencja 3 20-30 maj 2017
7 Wychowanie fizyczne Zmiany w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego nauczyciele wychowania fizycznego z terenu działania MODN warsztaty 3 40 kwiecień – maj – czerwiec 2017
8 Edukacja wczesnoszkolna Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej w kl. I nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej konferencja informacyjno – szoleniowa 4 12 kwiecień – maj 2017
9 Edukacja wczesnoszkolna Nowa podstawa programowa w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej seminarium 4 5 czerwiec 2017
10 Edukacja wczesnoszkolna Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej w kl. IV i VII nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej konferencja informacyjno – szoleniowa 4 20 kwiecień – maj 2017
11 Religia Miejsce i zadania katachezy we wdrożonej reformie edukacji – Program roczny 2016/2017 „Idźcie i głoście. Świadectwo – misja”. nauczyciele gimnazjum i liceum konferencja 4 120 22 kwiecień 2017
12 Religia Praca na katechezie z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych w świetle nowej podstawy programowej nauczyciele gimnazjum i liceum warsztaty 5 20 12 maj 2017
13 Fizyka Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej nauczyciele fizyki warsztaty 2 20 maj 2017
14 Fizyka Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły czteroletniego liceum ogólnokształcącego nauczyciele fizyki konferencja 2 wg listy czerwiec 2017
15 Fizyka Podstawa programowa z fizyki nauczyciele fizyki warsztaty 2 25 maj 2017
16 Historia/WOS Podstawa programowa nauczania historii nauczyciele historii konferencja 2 20 marzec 2017
17 Historia/WOS Podstawa programowa nauczania wiedzy o społeczeństwie nauczyciele wiedzy o społeczenstwie konferencja 2 20 marzec 2017
18 Przedmioty zawodowe Szkoła branżowa I stopnia – podstawa programowa, ramowe plany nauczania nauczyciele przedmiotów zawodowych warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 2 15 marzec – kwiecień 2017
19 Przedmioty zawodowe Szkoła policealna – podstawa programowa, ramowe plany nauczania nauczyciele przedmiotów zawodowych warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 2 15 kwiecień – maj 2017
20 Języki obce Nowa podstawa programowa nauczyciele języka angielskiego konferencja 3 40 maj 2017
21 Języki obce Nowa podstawa programowa nauczyciele języka angielskiego seminarium 2 20 czerwiec 2017
22 Języki obce Nowa podstawa programowa z języka angielskiego w szkole podstawowej nauczyciele języka angielskiego konferencja 3 20 marzec – kwiecień – maj 2017
23 Języki obce Nowa podstawa programowa 2017/2018. Szkoły policealne nauczyciele języka angielskiego konferencja 3 20 marzec – kwiecień 2017
24 Kadra kierownicza Arkusz organizacyjny szkoły. dyrektorzy sieś współpracy i samokształcenia 6 30 maj 2017
25 Kadra kierownicza Prawo oświatowe – wybrane aspekty dyrektorzy szkół konferencja 4 20 marzec 2017
26 Kadra kierownicza Prawo oświatowe – wybrane aspekty dyrektorzy szkół sieś współpracy i samokształcenia 5 30 maj 2017