48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów PPP

W dniu 26 września 2018 r. w siedzibie MODN w Iłży  dla dyrektorów i nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  z powiatu przysuskiego, lipskiego i radomskiego -  odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące wdrożenia nowych przepisów z zakresu oceny pracy...

Szkolenie w Przysusze

W dniu 13 września odbyło się szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Przysusze, dotyczące nowych przepisów z zakresu oceny pracy nauczyciela.

Warsztaty szkoleniowe

MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży zaprasza Dyrektorów i Nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z  Powiatu   Lipskiego, Zwoleńskiego, Przysuskiego, Kozienickiego i Radomskiego na warsztaty szkoleniowe Tematyka doskonalenia OCENA PRACY NAUCZYCIELI W ŚWIETLE...

Instytucje, z kórymi współpracujemy

Baza noclegowa

Baza szkoleniowa