To jest wersja archiwalna z dnia 29.01.2018. Zmiany wprowadzono z powodu:
zmiana daty

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach
i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego
w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”

SIWZ

zal_nr3_ramowy_program_szkoleniowo-doradczy

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy

zalacznik_nr_2_wzor_oswiadczenia

zalacznik_nr_4_kwestionariusz_osobowy

zalacznik_nr_5_wzor_umowy

Opublikował: Jakub Kiepas
Publikacja dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 211
Podlega Ustawie
21.02.2019 // modn.radom.pl/wp/bip