Jak ubezpieczyć się na urlop za granicą?

Wielu mieszkańców Radomia planujących urlop poza granicami Polski zastanawia się nad wyborem ubezpieczenia, które zapewni skuteczną ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach. Pojawiają się tu dwie opcje, a mianowicie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i polisa turystyczna.

EKUZ na zagraniczne wakacje – czy wystarczy?

W sezonie urlopowym oraz tuż przed jego rozpoczęciem oddziały NFZ przyjmują mnóstwo wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument zapewniający dostęp do podstawowej opieki medycznej w publicznych placówkach zdrowotnych w krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Posiadacz karty jest traktowany na takich samych zasadach, jak obywatele państwa, na którego terenie przebywa. Oznacza to konieczność ponoszenia częściowej lub całkowitej odpłatności za niektóre świadczenia. Jak podkreśla agent ubezpieczeniowy Kamil Pachocki prowadzący w Radomiu biuro PZU, EKUZ nie zapewnia kompleksowej ochrony z racji na mocno ograniczony zakres. Najlepszym rozwiązaniem są ubezpieczenia turystyczne – Radom to doskonały przykład lokalizacji, gdzie oferty polis turystycznych pozwalają na znalezienie ubezpieczenia skrojonego na miarę konkretnych potrzeb. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 697725725 lub wysyłając maila na adres [email protected].

Dlaczego warto kupić polisę turystyczną?

Zakres ochrony dopasowany do indywidualnych preferencji oraz pokrycie wydatków na leczenie za granicą to główne zalety, jakimi odznaczają się ubezpieczenia turystyczne. Radom to jedno z polskich miast, gdzie polisę można nabyć bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. Za jej posiadaniem przemawia przede wszystkim ubezpieczenie kosztów leczenia, które za granicą są bardzo wysokie. Poza tym warto przypomnieć, że polisa turystyczna obejmuje zdarzenia losowe związane nie tylko ze zdrowiem. Uwzględnia m.in. nieszczęśliwe wypadki, kradzież bagażu, zniszczenie sprzętu sportowego, awarię samochodu czy opóźniony lub odwołany lot.