48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w Internecie”

Regulamin konkursu plastycznego ,, Jestem bezpieczny w Internecie” Cele konkursu: podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,poprawa bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z zasobów Internetu,kształtowanie pożądanych postaw u...

Bezpieczne ferie – list Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się dziś z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących...

List Minister Edukacji Narodowej

Na stronie men.gov.pl zamieszczony został list pani minister Anny Zalewskiej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół. https://twitter.com/MEN_GOV_PL/status/1073603323226451968 Minister Edukacji Narodowej podziękowała nauczycielom za wspólne wdrażanie reformy....

Warsztaty szkoleniowe

W dniach 4, 5, 11 i 12 grudnia 2018 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe dla  dyrektorów  powiatu przysuskiego, kozienickiego, lipskiego, zwoleńskiego, radomskiego i Gminy Przytyk. Temat: Ocena pracy nauczyciela – cz. II Kryteria sukcesu:  Dyrektor omawia...

Instytucje, z kórymi współpracujemy

Baza noclegowa

Baza szkoleniowa