Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Dysponujemy

Bazą szkoleniową

Bazą noclegową

ofertą szkoleń

"Ustawiczne kształcenie nauczycieli jest zadaniem na całe życie."

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Ośrodkiem przyczyni się do osiągnięcia przez Waszych uczniów jak najlepszych wyników a Wam przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Organ prowadzący Serwis BIP

Home

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Kształcenie zawodowe...

Informator o formach doskonalenia

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem zawierającym formy doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2017/2018. Informator dostępny do pobrania w formacie PDF  – Informator II sem...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji Zawiadomienie o...

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji data...

Zapraszamy

Autor:

7 października 2016