48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Nabór kandydatów na stanowisko metodyka

W związku z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2019.1045) Mazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradców metodycznych następujących specjalności. Więcej...

VII Mazowiecki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży zaprasza na koncert finałowy VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, jest to wydarzenie skierowane do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z...

Nowa podstawa programowa z języka polskiego

MODN zaprasza nauczycieli na  szkolenie pt.„Nowa podstawa programowa z języka polskiego – wyzwania dla nauczyciela i ucznia”.Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych.Podczas spotkania nauczyciele zapoznają się z nowymi...

Ankieta

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w ankiecie pytania. Celem badania jest poznanie Pani(a) oczekiwań w zakresie doskonalenia zawodowego. Wyniki posłużą nam do opracowania oferty doskonalenia na rok szkolny 2019/2020.

Instytucje, z kórymi współpracujemy

Baza noclegowa

Baza szkoleniowa