48 365 48 38 modn@modn.radom.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

BIP

Kontakt

Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży

ul. Jakubowskiego 5
27-100 Iłża
tel. 48 365 48 38
e-mail: modn@modn.radom.pl

Warsztaty dla Poradni

W dniu 26 września 2018 r. w siedzibie MODN w Iłży  dla dyrektorów i nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z powiatu przysuskiego, lipskiego, zwoleńskiego i radomskiego –  odbyły się warsztaty szkoleniowe na temat: „Zindywidualizowana ścieżka...

Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów PPP

Warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów PPP

W dniu 26 września 2018 r. w siedzibie MODN w Iłży  dla dyrektorów i nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  z powiatu przysuskiego, lipskiego i radomskiego -  odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące wdrożenia nowych przepisów z zakresu oceny pracy...

Szkolenie w Przysusze

W dniu 13 września odbyło się szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Przysusze, dotyczące nowych przepisów z zakresu oceny pracy nauczyciela.

Baza noclegowa

Baza szkoleniowa