Międzypowiatowy ośrodek doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu z siedzibą w Iłży

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Przetarg na wyłonienie trenerów w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji

Przejdź dalej

Studia Podyplomowe

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Międzypowiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Studia i realizowane w ramach nich szkolenia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie PO WER w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przejdź dalej

Dysponujemy

Bazą szkoleniową

Bazą noclegową

ofertą szkoleń

"Ustawiczne kształcenie nauczycieli jest zadaniem na całe życie."

Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Ośrodkiem przyczyni się do osiągnięcia przez Waszych uczniów jak najlepszych wyników a Wam przyniesie satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Organ prowadzący Serwis BIP

Home

Autor:

7 października 2016